Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί τα ελαστικά πρέπει να έχουν τις προτεινόμενες τιμές πίεσης;

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται συχνά ιδιαίτερα πρίν το αυτοκίνητο οδηγηθεί και τα ελαστικά ζεσταθούν. Η προτεινόμενη πίεση των ελαστικών περιγράφεται στο βιβλιάριο τού ιδιοκτήτη τού αυτοκινήτου και σε ένα αυτοκόλλητο το οποίο συνήθως επικολλάται στο εσωτερικό της άκρης της πόρτας του οδηγού, στο εσωτερικό της θυρίδας του συνοδηγού ή στο εσωτερικό του καλύμματος της βενζίνης. Μειωμένη πίεση του ελαστικού μπορεί να μειώσει σημαντικά την εξοικονόμιση καυσίμων, να αυξήσει τις εκπομπές ρύπων, να αυξήσει την φθορά στις άκριες της επιφάνειες του ελαστικού, και μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά του ελαστικού. Από την άλλη, υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικό σκάσιμο, να μειώσει την δυνατότητα φρεναρίσματος, και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φθορά στο εσωτερικό μέρος της επιφάνειας του ελαστικού.

Γιατί τα ελαστικά πρέπει να ζυγοσταθμίζονται;

Η ζυγοστάθμιση είναι η ίση αναδιανομή της μάζας του ελαστικού ή και ολόκληρου του τροχού κατά την διάρκεια της στροφής τους. Οι ανισσορροπίες της μάζας ή οι ασυμμετρίες μπορεί να είναι οι λόγοι της ταλάντευσης ή της αναπήδησης του τροχού, δημιουργώντας οριζόντιες ή/και κάθετες ταλαντεύσεις. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει αισθητό στο τιμόνι ή εάν είναι και ιδιαίτερα έντονο, ακόμα και σε ολόκληρο το αυτοκίνητο. Αυτή η όχληση θα γίνει ακόμα πιο έντονη με την αύξηση της ταχύτητας παρά την σχετική απορρόφιση από το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου. Οι τροχοί μετρούνται στη μηχανή ζυγοστάθμισης και τα εξισσορροποιητικά βάρη μπαίνουν με τέτοιο τρόπο για να ισσορροπούν το διπλό αποτέλεσμα ταλάντευσης του ελαστικού και του τροχού. Η ζυγοστάθμιση πρέπει να διενεργείται από πεπειραμένο προσωπικό συνεργείου με μηχανή ζυγοστάθμισης υψηλής ακρίβειας.

Γιατί το μέτρημα τιμονιού είναι αναγκαίο;

Το μέτρημα τιμονιού είναι η ρύθμιση της γωνιάς του τροχού έτσι ώστε αυτός να τοποθετηθεί σε κάθετη γωνία σε σχέση με το κατάστρωμα του δρόμου ή αναλόγως των προδιαγραφών του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, εάν αυτές είναι διαφορετικές. Αυτό μειώνει σημαντικά την φθορά του ελαστικού και την κατανάλωση καυσίμων και βοηθά το αυτοκίνητο να ακολουθεί την σωστή πορεία χωρίς να «τραβά» στα πλευρά. Το μέτρημα τιμονιού πρέπει να διενεργείται από πεπειραμένο προσωπικό συνεργείου με μηχανή μετρήματος τιμονιού υψηλής ακρίβειας.

Πότε πρέπει να αλλάζονται τα ελαστικά με καινούργια;

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε τα ελαστικά σας συχνά για φθορά. Τα ελαστικά συνήθως αλλάζονται με την συμπλήρωση περίπου 50.000 χλμ, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης και καιρού. Εάν το αυτοκίνητο οδηγείται σε ακραία απόδοση και με απότομα φρεναρίσματα σε υψηλές ταχύτητες, τότε τα πιο πάνω χιλιόμετρα θα είναι προφανώς λιγότερα. Άλλος τρόπος ελέγχου είναι να παρακολουθείτε στενά το πάχος πέλματος του ελαστικού. Εάν αυτό φτάσει το ελάχιστο όριο τότε αυτό είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι πρέπει να αλλάξετε το ελαστικό με καινούργιο. Παλιά ελαστικά πέραν των 5 ετών πρέπει να αλλάζονται με καινούργια ανεξαρτήτως της κατάστασης φθοράς του πέλματος των υφισταμένων.

Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή ελαστικού; Ποιός πρέπει να το κάνει;

Είναι πολύ σημαντικό να μην τοποθετεί κάποιος μόνος του τα δικά του ελαστικά. Εκτός εάν κάποιος είναι τεχνικά καταρτισμένος, η τοποθέτηση ελαστικού είναι δύσκολη και εξειδικευμένη εργασία ταυτόχρονα, που απαιτεί τα κατάλληλα εργαλεία που να τα χειρίζεται πεπειραμένο προσωπικό συνεργείου. Εάν κάποιος τοποθετήσει μόνος του τα δικά του ελαστικά διατρέχει τον κίνδυνο να κάνει μία εργασία με αστοχία και να βάλει σε κίνδυνο τόσο την δική του ζωή όσο και την ζωή των συνεπιβατών του ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση. Διατρέχει επίσης τον κίνδυνο να τραυματίσει σοβαρά τον εαυτό του ή να προξενήσει ζημιά στο ελαστικό ή την ζάντα.

Γιατί τα ελαστικά πρέπει να εναλλάσσονται και πόσο συχνά;

Η φθορά του ελαστικού δεν είναι ομοιόμορφη για πολλούς λόγους. Είναι αναγκαίο να έχετε ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών σας για να έχετε ομαλή και συστηματική απόδοση του αυτοκινήτου σας και να επεκτείνετε την συνολική διάρκεια χρήσης των ελαστικών. Η εναλλαγή ελαστικών είναι η πρακτική της εναλλαγής των τροχών και ελαστικών του αυτοκινήτου από την μία θέση στην άλλη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών. Η ακριβής εναλλαγή πρέπει να αποφασίζεται και να πραγματοποιείται από πεπειραμένο προσωπικό συνεργείου. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εισηγούνται πάντα εναλλαγή ελαστικών καθώς και την συχνότητα εναλλαγής. Αναλόγως των προδιαγραφών του κάθε αυτοκινήτου, η εναλλαγή ελαστικών προτείνεται κάθε 10.000 χλμ ή κάθε χρόνο, οποιοδήποτε από τα δύο προηγηθεί.

Τι είναι η δόνηση του αυτοκινήτου και πώς αντιμετωπίζεται;

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα του αυτοκινήτου είναι η δόνηση. Όταν το αυτοκίνητο δονείται, είναι ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να ταυτοποιηθεί και να διορθωθεί. Συνηθισμένα προβλήματα μπορεί νάναι κάποια θέματα που αφορούν τα ελαστικά ή ακόμα και τα συστήματα πλοήγησης και ανάρτησης. Αυτά πρέπει να ελέγχονται εξαρχής από πεπειραμένο προσωπικό συνεργείου και εάν το πρόβλημα εντοπιστεί σε αυτές τις περιοχές, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να διορθωθεί το θέμα. Εάν το πρόβλημα παραμείνει χωρίς λύση , η δόνηση μπορεί να εξελιχτεί πολύ επιβλαβής για τα ελαστικά καθώς και για την διάρκεια οφέλιμης χρήσης των συστημάτων πλοήγησης και ανάρτησης. Η διόρθωση του προβλήματος μπορεί νάναι κάτι σχετικά απλό και φθηνό, όπως η εναλλαγή ελαστικών ή η ζυγοστάθμιση ή μπορεί να προέρχεται από πιο σοβαρά και κοστοβόρα προβλήματα του αυτοκινήτου, όπως πλοήγησης και ανάρτησης. Κάνοντας την διάγνωση των προβλημάτων του αυτοκινήτου στα αρχικά στάδια μπορεί πολύ συχνά να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από μεγαλύτερα προβλήματα και κόστη επιδιόρθωσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Γιατί η τοποθέτηση χρησιμοποιημένων αντί καινούργιων ελαστικών είναι πολύ επικίνδυνη;

Τα τέσσερα ελαστικά είναι το μόνο κοινό σημείο επαφής μεταξύ του αυτοκινήτου και της ασφάλτου. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα αυτών των τεσσάρων ελαστικών. Άρα γιατί να παίρνετε το μεγάλο ρίσκο να τοποθετείτε μεταχειρισμένα ελαστικά στο αυτοκίνητο σας? Τα μεταχειρισμένα ελαστικά είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζει κάποιος την προϊστορία των ελαστικών, σε τι συνθήκες έχουν χρησιμοποιηθεί, ή αν το εσωτερικό τους έχει καταστραφεί, για παράδειγμα, μέσω σκληρής και έντονης οδήγησης ιδιαίτερα πάνω σε πολύ ανώμαλες επιφάνειες.

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της άσχημης οδήγησης πάνω στην φθορά των ελαστικών;

Ο τρόπος οδήγησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την φθορά των ελαστικών και την οφέλιμη τους ζωή, την ασφάλεια του οχήματος και την κατανάλωση καυσίμων. Η φθορά των ελαστικών είναι ομαλή με κανονικό τρόπο οδήγησης, μεγάλη μέ έντονη οδήγηση, και μικρή με πολύ συντηρητική οδήγηση. Η σκληρή και απότομη επιτάχυνση επισπεύδει σημαντικά την φθορά των ελαστικών. Τα ξερογυρίσματα και η έντονη ολίσθηση μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρή ζημιά και να οδηγήσουν σε πρόωρη ζυγοστάθμιση και μέτρημα τιμονιού. Το σκληρό και απότομο φρενάρισμα εξασκεί τεράστια πίεση στο πέλμα. Λόγω της ολίσθησης, προκαλείται ακανόνιστη φθορά στα ελαστικά. Το κτύπημα πάνω στην άκρη του πεζοδρομίου με τον τροχό μπορεί ακόμα να οδηγήσει και σε καταστροφή του ελαστικού.

Τι είναι το TPMS (ή Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών);

Το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) είναι το σύστημα εκείνο το οποίο προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση των ελαστικών έχει πέσει και το ελαστικό πρέπει να φουσκωθεί. Είναι ένα αυτόματο σύστημα που σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί την πίεση του αέρος εντός των ελαστικών και γίνεται φανερό μέσω ηλεκτρονικού δείκτη πάνω στο ταμπλώ του αυτοκινήτου ή και άλλων μετρητών ή φωτεινών ενδείξεων. Αυτά όλα βοηθούν τον οδηγό να διατηρεί συνεχώς την σωστή πίεση των ελαστικών , βελτιώνοντας έτσι τον χειρισμό του οχήματος, μειώνοντας την φθορά των ελαστικών, την απόσταση φρεναρίσματος και την κατανάλωση καυσίμων. Με τα ελαστικά τύπου run-flat, πιθανόν ο οδηγός να μην προδέξει ότι ένα ελαστικό έχει ήδη χάσει αρκετή πίεση, άρα με την ύπαρξη ενός συστήματος TPMS αυτό βοηθά τον οδηγό να ανιχνεύσει το πρόβλημα διαρροής από το συγκεκριμένο ελαστικό.

Τι ενέργειες χρειάζονται να γίνουν για να πραγματοποιήσεις διαδικτυακή αγορά;

Πρέπει να εγγραφείς, δηλαδή να δημιουργήσεις τον δικό σου λογαριασμό στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας υποβάλλοντας την αναγκαία πληροφόρηση ή να εισέλθεις άμεσα εφόσον έχεις ήδη λογαριασμό. Ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Πώς γίνονται οι πληρωμές;

Όλες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω των διαδικασιών πληρωμών της JCC Payment Systems Ltd όπως προδιαγράφεται στο σχετικό τμήμα αυτής της ιστοσελίδας.

Πότε παραδίδονται τα ελαστικά;

Εφόσον τα συγκεκριμένα ελαστικά υπάρχουν σε εμπόρευμα, αυτά αναμένονται να παραδοθούν από την Εταιρεία, χωρίς κόστος διανομής, μέχρι την προεπιλεγμένη μέρα εφαρμογής στο επιλεγμένο από εσένα συνεργείο εφαρμογής ελαστικών.

Μπορεί το τιμολόγιο να εκδοθεί σε άλλο όνομα από αυτό του αγοραστή ή ακόμα και σε όνομα εταιρείας;

Το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μόνο στο όνομα του ατόμου που ενεργεί την διαδραστική αγορά και χρησιμοποιεί την δική του τραπεζική κάρτα. Οι εταιρείες, ως νομικές οντότητες, δεν επιτρέπονται να πραγματοποιούν διαδραστικές πωλήσεις.

Ποιά είναι τα έγγραφα που χρειάζονται στο συνεργείο εφαρμογής για την επιβεβαίωση ταυτότητος;

Είσαι υπεύθυνος να παρουσιάσεις το κουπόνι εφαρμογής είτε σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω κινητού ή tablet και να τα παρουσιάσεις προσωπικά στο επιλεχθέν συνεργείο.

Loading…
Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες