Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι

Η παρούσα ιστοσελίδα www.kapodistrias-tyres.com.cy είναι αποκλειστική περιουσία της εταιρείας Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ (εφεξής η «Εταιρεία»).

Πρόσβαση και χρήση σ’ αυτή την ιστοσελίδα καθώς και στα προιόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής δίνονται με την προυπόθεση τήρησης των υφιστάμενων Όρων & Προυποθέσεων και ότι με την χρήση της ιστοσελίδας αυτής αποδέχεστε πλήρως την τήρηση τους. Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξει, διαφοροποιήσει και να επικαιροποιήσει τους παρόντες Όρους & Προυποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή αναλόγως των εμπορικών της αναγκών, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, και είναι δική σας ευθύνη να τους ελέγχετε πάνω σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία νομική ευθύνη εάν η ιστοσελίδα δεν είναι προσβάσιμη για οποιονδήποτε νομικό ή εμπορικό λόγο ανά πάσα στιγμή ή περίοδο.

Η πληροφόρηση που παρέχεται από την Εταιρεία σ’ αυτή την ιστοσελίδα ισχύει μόνο για την δική σας γενική πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη πληροφόρηση δεν αποτελεί καμίας μορφής συμβουλή και/ή εισήγηση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλης μορφής απόφαση.

Είσαστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την αποδοχή και την χρήση οποιασδήποτε πληροφόρησης σχετίζεται με την χρήση και/ή αγορά ελαστικών που προσφέρονται προς πώληση στο διαδίκτυο γενικά. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση παίρνεται αποκλειστικά και μόνο με δικό σας ρίσκο και ευθύνη. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να παρέχει ηλεκτρονικές συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Μέσω της χρήσης αυτών των συνδέσεων φεύγετε από την ιστοσελίδα της Εταιρείας και ως επακόλουθο η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των οποιωνδήποτε τέτοιων συνδεδεμένων ιστοσελίδων.


Νομικό Πλαίσιο

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και από το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης.

Πνευματική Περιουσία

Το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική περιουσία της Εταιρείας. Η αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή και/ή δημοσίευση μέρους ή ολόκληρου των περιεχομένων της σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή στο διαδίκτυο γενικά απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

Διαφημίσεις

Η Εταιρεία δύναται να πωλήσει μέρος του χώρου της υφιστάμενης ιστοσελίδας για διαφημίσεις και/ή προβολές και/ή χορηγίες σε άλλες εμπορικές εταιρείες και/ή νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των δικών τους προιόντων και/ή υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν ευθύνεται για την έκταση και ποιότητα των περιεχομένων τέτοιων διαφημίσεων και/ή προβολών και/ή χορηγιών. Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό έχουν αποκλειστικά άλλες τρίτες εταιρείες και/ή νομικές οντότητες που το έχουν έχουν αναπτύξει και είναι οι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες αυτών των διαφημίσεων. Η Εταιρεία δεν θα αποδεκτεί οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον της από οποιονδήποτε, ιδιώτη ή εμπορική εταιρεία ή από άλλη νομική οντότητα, για το περιεχόμενο αυτό.

Χρήση

Η εισαγωγή και η γενική χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε εγγραφή. Εάν αποφασίσετε, όμως, να αγοράσετε διαδραστικά οποιοδήποτε ελαστικό που η Εταιρεία εισάγει και/ή διανέμει και/ή εμπορεύεται στην Κυπριακή αγορά μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, τότε χρειάζεται να εγγραφείτε δημιουργώντας τον δικό σας λογαριασμό στο κατάλληλο τμήμα παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση ή προχωρήστε στην σύνδεση εάν έχετε ήδη λογαριασμό. Ο κάτοχος λογαριασμού πρέπει νάναι τουλάχιστον 18 ετών.

Χρειάζεται να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα δεκτεί οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε πρόσβαση στις διαδραστικές μας υπηρεσίες, να κλείσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη και/ή να αλλάξουμε την εγγραφή ή τον κωδικό εισαγωγής οποιουδήποτε χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε πάντα να αναθεωρείτε και να επικαιροποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε ήδη υποβάλει, οποιαδήποτε στιγμή, με την χρήση του κωδικού του υφιστάμενου λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εισαχθείτε μέσω του κωδικού σας για οποιοδήποτε λόγο, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό του λογαριασμού σας και για λόγους ασφαλείας μπορούμε μόνο να ενεργοποιήσουμε την διαδικασία επαναφοράς.

Η Εταιρεία δεν θα δεκτεί οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε χάσιμο ή ζημία που μπορεί να προκληθεί στον ηλεκρονικό υπολογιστή και/ή λογισμικά προγράμματα και/ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και/ή προσωπικά στοιχεία του ιδιώτη/χρήστη, λόγω της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας ή λόγω της αναπαραγωγής οποιουδήποτε μέρους του παρόντος περιεχομένου.

Εμπιστευτικότητα

Η πολιτική μας επί της εμπιστευτικότητας δηλώνει ξεκάθαρα ότι, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας για αγορά των ελαστικών, συμφωνείτε και αποδέχεστε την διαδικασία αγοράς που περιγράφεται στην ιστοσελίδα και εγγυάστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία θα υποβάλετε σε εμάς είναι σωστά και ακριβή. Συμφωνείτε επίσης και αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο που θα καταπατεί τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε και θα μεταδίδει οποιοδήποτε υιό ή να στέλλει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι βλαβερό ή να την χρησιμοποιήσετε παράνομα για την κυκλοφορία διαφημιστικού η/και προωθητικού υλικού (γνωστών ως spam). Εάν τέτοιες απαγορευμένες ενέργειες εντοπιστούν, η Εταιρεία θα τις καταγγείλει άμεσα στις κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα επιφυλλάξει τα νομικά της δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας που μπορεί να αποδηκτεί ότι ευθύνεται για την χρήση τέτοιων παράνομων και βλαπτικών πρακτικών.

Η Εταιρεία συμφωνεί και συναινεί ότι δεν θα αποκαλύψει σε κανένα άτομο ή οντότητα τα δικά σας προσωπικά δεδομένα και ότι θα τα χειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πωλήσεις, Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

Οι διαδραστικές πωλήσεις επιτρέπονται μόνο εντός των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (αποκλείονται οι περιοχές της Δημοκρατίας που είναι κατεχόμενες).

Όλες οι αναρτημένες τιμές ελαστικών, που περιλαμβάνουν και τον νόμιμα εγκεκριμένο ΦΠΑ σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς, μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση σύμφωνα με οποιαδήποτε μονομερή απόφαση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που πώληση έχει ολοκληρωθεί με λανθασμένη τιμολόγηση, η Εταιρεία έχει το πλήρες δικαίωμα να μην αποδεκτεί την πράξη αυτή, να ζητήσει την ακύρωση και επανάληψη της με την χρήση της σωστής τιμολόγησης.

Η Εταιρεία δεν θα δεκτεί την ευθύνη για την μη-διαθεσιμότητα των ελαστικών για διαδραστικές πωλήσεις. Οι παραγγελίες θα διεκπεραιώνονται εφόσον τα ζητούμενα ελαστικά είναι διαθέσιμα. Τότε αυτά θα πωλούνται με βάση τις αναγραφόμενες τιμές και θα αποστέλλονται στο συνεργείο που έχει διαλέξει ο πελάτης από τις υπηρεσίες αποστολής της Εταιρείας. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να παράξει και να παρουσιάσει το κουπόνι εφαρμογής των ελαστικών στο επιλεγμένο συνεργείο είτε πάνω σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε διαθεσιμότητα τα επιλεγμένα ελαστικά, ο αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία και θα του επιστραφούν τα λεφτά του πίσω πλήρως, εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαδραστική πώληση λανθασμένα έχει ολοκληρωθεί.

Προϊόντα

Η Εταιρεία δηλώνει ότι είναι απλώς εισαγωγέας και/ή αντιπρόσωπος και/η διανομέας και όχι ο καθαυτό παραγωγός των ελαστικών τα οποία πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία προσπαθεί να δώσει μια καλή περιγραφή των αναγραφόμενων προιόντων όμως οι αντίστοιχες ιστοσελίδες των κατασκευαστών είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν την πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων τους.

Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές θα ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας μια έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα μέσω της διαδικασίας πληρωμών της JCC Payment Systems Ltd όπως περιγράφεται και στο σχετικό τμήμα της παρούσης ιστοσελίδας. Αφού η πληρωμή ολοκληρωθεί, θα παρουσιαστεί αγορά στον τραπεζικό σας λογαριασμό με όνομα << Chr. Kapodistrias & Sons Ltd >> ή <>.

Παράδοση Ελαστικών

Εφόσον τα συγκεκριμένα ελαστικά που έχουν παραγγελθεί υπάρχουν σε διαθεσιμότητα, αυτά αναμένονται να παραδοθούν από την Εταιρεία δωρεάν μέχρι την προεπιλεγμένη μέρα εφαρμογής στο συνεργείο που έχει επιλέξει ο αγοραστής. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στη διαδικασία παράδοσης που δεν θα οφείλεται σε εμάς (π.χ. ανώτερη βία) και ως επακόλουθο η παράδοση μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο από αυτό που προδιαγράφουμε πιο πάνω. Σε τέτοια σπάνια περόπτωση ο αγοραστής θα ενημερώνεται από εμάς είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος είτε μέσω sms είτε τηλεφωνικώς.

Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφή Ελαστικών

Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά σας χωρίς χρέωση αν η ακύρωση ζητηθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών (εξαιρουμένων Σαββάτων, Κυριακών και δημοσίων αργιών) από την στιγμή της παραγγελίας. Αν η ακύρωση ζητηθεί πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών (εξαιρουμένων Σαββάτων, Κυριακών και δημοσίων αργιών) από την στιγμή της παραγγελίας, τότε θα υπάρχει χρέωση €3.00 ανά ελαστικό για κάλυψη των εξόδων αποστολής των ελαστικών στο επιλεγμένο συνεργείο.

Εάν οι παραγγελίες έχουν παραδοθεί στο επιλεχθέν συνεργείο, η Εταιρεία μπορεί να αποδεκτεί την επιστροφή των ελαστικών εφόσον το συνεργείο διασφαλίσει σε εμάς ότι τα ελαστικά που έχουν αγοραστεί δεν είναι τα σωστά. Ο αγοραστής θα πάρει πίσω όλα του τα λεφτά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Loading…
Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες